فرم ثبت نام
به منظور شرکت در جشنواره و ارسال آثار خود در بخش های مختلف جشنواره، ابتدا فرم ثبت اطلاعات فردی را تکمیل نمایید. پس از تکمیل موفقیت آمیز فرم کد شناسایی در اختیار شما قرار میگیرد که میتوانید به وسیله آن در فرم ارسال اثر هر یک از جشنواره ها، آثار خود را برای ما ارسال نمایید. چنانچه پیش از این ثبت نام نموده اید و کد شناسایی خود را فراموش کرده اید به این صفحهمراجعه کنید.