دانلود منابع و دستورالعمل اجرایی جشنواره

برای دانلود منابع و دستور العمل اجرایی دومین جشنواره قرآن و عترت میتوانید از لینگ‌های زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب پیام امام
دانلود کتاب انسان ۲۵۰ ساله
دانلود دستورالعمل اجرایی